Kjell G.l

Vi fikk drømme huset. Vi kunne ha dratt på ferie og vite at alt ville bli gjort som avtalt.