Nils O.H

Hele byggeprosessen var faktisk hyggelig og betryggende. Vi kom inn under budsjett. De var ikke bare vår byggmester, men våre gode venner.